groen.jpg
Home Contact Info over eieren, plus assortiment Nieuws Ontstaan van een ei Recepten Wist u dat? Kwaliteit Persberichten Duurzaam
roodbl.jpg

HACCP verklaring

Wekelijks wordt van iedere partij eieren, die van onze pluimveehouders binnenkomt, een monster genomen om de kwaliteit te beoordelen.

Om de kwaliteit van eieren na te kijken, hebben wij apparatuur aangeschaft die ons daartoe in staat stelt.
Op deze manier kan onderzocht worden of er breuk of vuilschaligheid in de partij aangetroffen wordt. Tevens is er apparatuur om de schaalkleur en dikwit (=Haugh eenheid) te meten.

Om de Haugh eenheden te berekenen wordt gebruik gemaakt van het exacte eigewicht, en de exacte hoogte van het dikwit.
De Haugh eenheden worden uitgedrukt in een getal. Indien dit getal ligt tussen de 75 en 100, dan is de inwendige kwaliteit/versheid van het ei goed tot uitstekend. Indien de Haugh eenheden tussen de 65 en 20 liggen, dan is het met de inwendige kwaliteit/versheid van het ei minder tot zr slecht gesteld.
De inwendige kwaliteit van een vers ei kan ook negatief worden benvloed door warmte, of ziekte (bijvoorbeeld bronchitis) van de legkippen. Bij een vers ei is dit waar te nemen door een plotselinge en sterk verminderde hoogte van het dikwit.

Leidraad voor de gevonden Haugh eenheden:
100kan (bijna) niet beter
 90uitstekend
 80zr goed
 75goed
 70zr acceptabel
 65marginaal
 60kritieke consumenten niveau
 55te laag
 50niet acceptabel
 40slecht
 30zr slecht
 20kan (bijna) niet slechter
Tevens worden, van alle aangevoerde eieren, diverse monsters genomen en daarvan de schaalkleur gemeten, d.m.v. een elektronische eischaalkleur reflectometer. De, met behulp van de sensor, te meten kleur wordt op het display van de elektronische eischaalkleur reflectometer weergegeven door een getal.
Voor bruinschalige eieren ligt dit getal ongeveer tussen de 30 en 45, en voor witschalige eieren ligt dit getal ongeveer tussen 65 en 80.


De eischaalkleur reflectometer kan, indien specifieke omstandigheden dit verlangen, ook worden gebruikt voor kleurmetingen van eieren op het legbedrijf.Voor het ontdekken van kneus- en breuk eieren tijdens het te transporteren traject hebben wij een elektronisch ei tot onze beschikking. Dit elektronische ei is een doorzichtig ei met ingebouwde elektronica, waarmee de voor eieren gevaarlijke plekken op bijv. transportband, kooi of pakmachine, opgespoord kunnen worden.

Op verzoek van de pluimveehouders komen wij met dit elektronische ei op het bedrijf om te onderzoeken of er zich knelpunten bevinden die opgelost kunnen worden.Top    
E-mail      Copyright © :   Gert